کلمه کلیدی: سوالات متداول ملکی

0 رای
122 نمایش ها
فروش ملک مشاع ملک مشاع به ملکی می گویند که دو یا چند نفر در مالکیت آن سهیم باشند. این حالت را در ...
 • online vakil 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
0 رای
871 نمایش ها
بنابر قانون روابط مستأجر و موجر، مستأجر متعهد است در صورت عدم توافق با موجر برای تمدید اجاره، عین...
 • online vakil 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
0 رای
127 نمایش ها
هنگامی که فردی فوت می کند ، اگر از وی مال و اموالی بر جای مانده باشد به آن ارث می گویند که با توج...
 • online vakil 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
0 رای
118 نمایش ها
انحصار وراثت ، گواهی است که از سوی دادگاه جهت تقسیم قانونی ارث با مشخص نمودن تعداد وراث و سهم الا...
 • online vakil 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
0 رای
133 نمایش ها
هنگامی که فردی فوت می کند ، اگر اموالی داشته باشد ، هر یک از وراث وی برای اینکه بتواند در سهم الا...
 • online vakil 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
0 رای
289 نمایش ها
سرقفلی به معنای آن است که صاحب ملک باید در ابتدای مدت اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجربگی...
 • online vakil 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
نمایش 6 نتایج
در واتساپ مشاوره بگیرید
ابتدا قوانین و مقررات مارا بپذیرید سپس گفتگو کنید.