دسته: ملکی

0 رای
122 نمایش ها
فروش ملک مشاع ملک مشاع به ملکی می گویند که دو یا چند نفر در مالکیت آن سهیم باشند. این حالت را در ...
  • online vakil 6 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
0 رای
871 نمایش ها
بنابر قانون روابط مستأجر و موجر، مستأجر متعهد است در صورت عدم توافق با موجر برای تمدید اجاره، عین...
  • online vakil 6 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
0 رای
289 نمایش ها
سرقفلی به معنای آن است که صاحب ملک باید در ابتدای مدت اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجربگی...
  • online vakil 6 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
نمایش 3 نتایج
در واتساپ مشاوره بگیرید
ابتدا قوانین و مقررات مارا بپذیرید سپس گفتگو کنید.