مراحل ارائه دادخواست الزام به انحصار وراثت چیست؟

0
0

هنگامی که فردی فوت می کند ، اگر اموالی داشته باشد ، هر یک از وراث وی برای اینکه بتواند در سهم الارث خود دخل و تصرف نمایند باید از دادگاه گواهی انحصار وراثت را دریافت نمایند تا بر اساس این گواهی سهم هر کس مشخص و به وی واگذار گردد ، در این مقاله به بررسی مراحل ارائه دادخواست الزام به انحصار وراثت پرداخته شده است .

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
1
1

هنگامی که فردی فوت می کند ، اگر اموالی داشته باشد ، هر یک از وراث وی برای اینکه بتواند در سهم الارث خود دخل و تصرف نمایند باید از دادگاه گواهی انحصار وراثت را دریافت نمایند تا بر اساس این گواهی سهم هر کس مشخص و به وی واگذار گردد ، در این مقاله به بررسی مراحل ارائه دادخواست الزام به انحصار وراثت پرداخته شده است .

الزام به انحصار وراثت

در رابطه با الزام به انحصار وراثت می توان گفت که علاوه بر وراث متوفی ، شخص وصی (فردی که جهت اجرای وصیت متوفی مامور شده است) و طلبکار نیز می توانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را داشته باشند تا بدین طریق وصی به سرانجام رسیدن وصیت متوفی عمل نماید و طلبکار نیز به طلب خود برسد .

جهت الزام وراث به انحصار وراثت ، باید استشهادیه ای تهیه گردد که دو نفر شاهد ، افرادی که ورثه و تعداد آنها را می دانند ، به عنوان شاهد آن را امضا کنند تا جهت صدور گواهی انحصار وراثت اقدام گردد ، جهت ارائه ی شناسنامه وراث ، نیز می توان از شورای حل اختلاف خواسته شود تا از اداره ی ثبت احوال مربوطه ، تصویر سند سجلی وراث را استعلام نماید.

مراحل دادخواست الزام به انحصار وراثت در دادگاه

پس از تهیه ی مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت ، باید به دادگاه مراجعه کرده و مدارک اشاره شده را تسلیم نمود ، دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده و همچنین اثبات نمودن طلب کار بودن و یا وصی بودن فرد متقاضی ، گواهی انحصار وراثت را صادر خواهد کرد که در آن سهم الارث کلیه وراث مشخص شده است و چون دادخواستی به اسم الزام به انحصار وراثت وجود ندارد ، در صورت صدور گواهی انحصار وراثت توسط دادگاه ، تکلیف وراث متوفی ، مشخص خواهند شد و فرد طلبکار به حق خود خواهد رسید و اگر وراث جهت پرداخت حق طلبکار اقدامی نکنند ، دادگاه خود جهت انتقال طلب اقدام خواهد نمود.

در واقع با مشخص شدن سهم الارث هر کدام از وراث ، افراد طلب کار به راحتی می توانند با حکم دادگاه ، طلب خود را وصول نمایند ، در مواردی که طلبکار نیاز به انتقال سند مالی به نام خود را دارد ، باید برای وراث از سوی دادگاه ، درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را خواهان باشد که با توجه به مشخص بودن سهم الارث وراث ، تنظیم سند رسمی برای طلبکار محقق می گردد .

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

در واتساپ مشاوره بگیرید
ابتدا قوانین و مقررات مارا بپذیرید سپس گفتگو کنید.