دسته: ارث

0 رای
12k نمایش ها
هنگامی که فردی فوت می کند ، اگر از وی مال و اموالی بر جای مانده باشد به آن ارث می گویند که با توج...
  • online vakil 5 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
0 رای
5k نمایش ها
انحصار وراثت ، گواهی است که از سوی دادگاه جهت تقسیم قانونی ارث با مشخص نمودن تعداد وراث و سهم الا...
  • online vakil 5 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
0 رای
5k نمایش ها
هنگامی که فردی فوت می کند ، اگر اموالی داشته باشد ، هر یک از وراث وی برای اینکه بتواند در سهم الا...
  • online vakil 5 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
نمایش 3 نتایج
در واتساپ مشاوره بگیرید
ابتدا قوانین و مقررات مارا بپذیرید سپس گفتگو کنید.