فروش ملک مشاع با نارضایتی شرکا چگونه است؟

0
0

فروش ملک مشاع

ملک مشاع به ملکی می گویند که دو یا چند نفر در مالکیت آن سهیم باشند. این حالت را در اصطلاح حقوقی، اشاعه می نامند. در مالکیت مشاع، هر یک از شرکا نسبت به جزء به جزء کل ملک، حق مالکیت دارند. فروش ملک مشاع نسبت به مال مفروز، مشکل تر است. هر یک از مالکان به تنهایی حق تصرفات حقوقی در ملک خود، نظیر فروش و اجاره را دارند. فروش مال مشاع باید با رضایت کلیه شرکا انجام شود. به دلیل مشکلات موجود بر سر راه تصرفات مادی املاک مشاع، شرکا تلاش دارند تا ملک را از حالت مشاع خارج کنند. راه های گوناگونی برای پایان دادن به حالت اشاعه وجود دارد.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

پایان دادن به شراکت

الف) در حالت توافق شرکا:

در زمینه اموال غیر منقول مشاعی، شرکا می توانند با توافق یکدیگر اقدام به افراز و تقسیم مال مشاع نمایند. برای این کار، آنها باید تقسیم نامه عادی یا رسمی تنظیم نمایند. این وضعیت در صورتی می تواند رخ دهد که شرکا شامل افراد غایب، خردسال و محجور نشود. در صورت وجود این افراد، دادگاه مرجع تصمیم گیرنده خواهد بود.

ب) در حالت اختلاف شرکا:

در این حالت هر یک از مالکین می توانند برای فروش ملک مشاع خود اقدام به درخواست افراز ملک نمایند. در صورتی که ملک مورد دعوی، شماره ثبتی نداشته باشد و در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد، دادگاه محل قرار گرفتن ملک صلاحیت رسیدگی به درخواست افراز را دارد. در غیر اینصورت درخواست افراز باید به اداره ثبت متبوعه ملک ارائه شود. ممکن است ملک به دلیل مساحت ملک و … قابلیت افراز نداشته باشد. در این صورت متقاضی باید به دادگستری مراجعه نموده و با طرح دعوا جهت نیل به هدف خود اقدام نماید. در صورت رأی واحد ثبتی به عدم قابلیت افراز ملک، شرکا می توانند به مهلت ۱۰ روز اعتراض خود را به دادگاه عمومی حقوقی متبوعه ملک تقدیم نمایند.

ج) در حالتی که ملک قابل افراز نباشد:

گواهینامه عدم افراز در صورت تشخیص عدم قابلیت افراز ملک به متقاضی تحویل داده می شود. متقاضی می تواند این گواهی را به همراه کپی برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی و دادخواست فروش ملک، به دادگاه حقوقی مستقر در محدوده ملک ارائه نماید. پس از آن، دادگاه دستور فروش را صادر نموده و پس از تشکیل پرونده اجرایی، بنابر قانون مدنی مدیر اجرا اقدامات لازم را جهت مزایده و فروش ملک مشاع انجام می دهد.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

در واتساپ مشاوره بگیرید
ابتدا قوانین و مقررات مارا بپذیرید سپس گفتگو کنید.