سوالات متداول

0 رای
4k نمایش ها
فروش ملک مشاع ملک مشاع به ملکی می گویند که دو یا چند نفر در مالکیت آن سهیم باشند. این حالت را در ...
 • online vakil 5 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
0 رای
13k نمایش ها
بنابر قانون روابط مستأجر و موجر، مستأجر متعهد است در صورت عدم توافق با موجر برای تمدید اجاره، عین...
 • online vakil 5 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
0 رای
12k نمایش ها
هنگامی که فردی فوت می کند ، اگر از وی مال و اموالی بر جای مانده باشد به آن ارث می گویند که با توج...
 • online vakil 5 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
0 رای
5k نمایش ها
انحصار وراثت ، گواهی است که از سوی دادگاه جهت تقسیم قانونی ارث با مشخص نمودن تعداد وراث و سهم الا...
 • online vakil 5 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
0 رای
5k نمایش ها
هنگامی که فردی فوت می کند ، اگر اموالی داشته باشد ، هر یک از وراث وی برای اینکه بتواند در سهم الا...
 • online vakil 5 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
0 رای
12k نمایش ها
سرقفلی به معنای آن است که صاحب ملک باید در ابتدای مدت اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجربگی...
 • online vakil 5 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
0 رای
6k نمایش ها
طبق ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازم...
 • kjuhnv65lawer 5 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 5 سال قبل
نمایش 7 نتایج
در واتساپ مشاوره بگیرید
ابتدا قوانین و مقررات مارا بپذیرید سپس گفتگو کنید.