مرجع رسیدگی به جرائم انحصار وراثت کجاست؟

0
0

انحصار وراثت ، گواهی است که از سوی دادگاه جهت تقسیم قانونی ارث با مشخص نمودن تعداد وراث و سهم الارث هر کدام صادر می گردد ، بر این اساس هنگامی که یک فرد فوت می کند ، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ فوت ، باید وراث او با مراجعه به شورای حل اختلاف محل آخرین اقامت متوفی ، با ارائه مدارک و مراحل لازم ، خواهان صدور گواهی انحصار وراثت باشند ، در این مقاله به بررسی مرجع رسیدگی کننده به جرائم انحصار وراثت پرداخته خواهد شد .

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

جرائم انحصار وراثت

در رابطه با مرجع رسیدگی کننده به جرائم انحصار وراثت می توان گفت زمانی که وراث و افراد ذینفع متوفی ،فرم درخواست انحصار وراثت را از شورای حل اختلاف دریافت کرده و تکمیل کردند با ارائه مدارک شناسایی وراث ، گواهی فوت متوفی و شناسنامه او ، سند ازدواج متوفی در صورت تاهل ، استشهادیه و رسید دریافت ظهارنامه ی مالیاتی شورای حل اختلاف با ارسال مدارک و اطلاعات لازمه به دادگاه ، وراث را به دادگاه ارجاع خواهد داد .

جهت صدور گواهی انحصار وراثت ، دادگاه حوزه ی آخرین محل اقامت متوفی صلاحیت لازم را بررسی درخواست گواهی انحصار وراث وراث خواهد داشت ، از این رو ، دادگاه با انتشار آگهی انحصار وراثت متوفی برای یک نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار ، موضوع تقسیم ارث متوفی را به عموم مردم اعلام می دارد که در صورت عدم وجود هر گونه اعتراضی ، دادگاه بدون تشکیل جلسه ی رسیدگی ، گواهی انحصار وراثت را برای وراث صادر خواهد کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم مربوط به انحصار وراثت

با توجه به اینکه مرجع صلاحیت دار جهت صدور و رسیدگی به گواهی انحصار وراثت برای وراث ، دادگاه حوزه ی آخرین محل اقامت متوفی می باشد ، در صورت وجود هر گونه اعتراض و تخلفی در رابطه با گواهی انحصار وراثت ، این دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراضات و جرائم صورت گرفته در رابطه با انحصار وراثت خواهد بود ، لذا این دادگاه به درخواست و دعاوی مرتبط با انحصار وراثت صورت گرفته در حوزه ی خود به بررسی پرداخته و ترتیب اثر خواهد داد .

یکی از جرائمی که می تواند در رابطه با انحصار وراثت رخ دهد ، این است که وراث نام یک یا برخی از وراث متوفی را در فرم درخواست انحصار وراثت به عمد وارد نکنند که در این صورت با صدور گواهی انحصار وراثت برای دیگر وراث ، برخی وراث از ارث محروم خواهند شد اما با توجه به اینکه قانون برای چنین افرادی حق اعتراض را قائل شده است ، لذا می توان علیه جرم صورت گرفته شده ، اقامه ی دعوی نمود .

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

در واتساپ مشاوره بگیرید
ابتدا قوانین و مقررات مارا بپذیرید سپس گفتگو کنید.