آدرس مجتمع قضایی خانواده ۱

تهران ، اتوبان شهید محلاتی ، نبرد جنوبی ، جنب آتش نشانی و شهرداری

تلفن :   ۸ – ۳۳۰۰۹۱۱۳   و   ۳۳۰۰۹۱۲۹

دعاوی خانواده مناطق  ۱۹ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و  ۱۲ و ۱۱ و ۱۰   تهران